5173


nergens te boek staan
en
er toch zijn
de
ongedocumenteerden
woord van de dag
in kauwgumcode