Voor mijn pakje


mijn pakje is in optocht
amper een achteruitkijkspiegel
of wat blikschade kost het
heb ik tenminste iets
uit een bevlogen land
waar ze met hun handen werken
en lopend alles doen
voor mijn volgende pakje