Bedrijfssteun


"de steunpakketten
richten zich vooral op
het gevaar van omvallen

dit noodverband
toont onomstotelijk
de kwetsbaarheid

en het schrijnende gebrek
aan solide buffers
van de flexibele schil"