Grondbalans


“De meeste metaaldetectors hebben een automatische grondbalans. U kunt dan vaak direct na het aanzetten, starten met zoeken. Bij storingsignalen op de akker kunt U de grondbalans handmatig aanpassen aan de grondsoort. Mijn advies is: gebruik de handmatige grondbalans zo weinig mogelijk. Indien U de handmatige grondbalans verkeerd instelt, kan dit ten koste gaan van de prestaties en daarmee het resultaat”