Bij vlagen


de pijper neemt de wijk
om de overkant te blazen

hier klinkt hij schril en stroef

lang niet zo weemoedig
als de vage droefenis

bij vlagen
bij hem thuis