Serieus


halleluja voor de schoonheid
van de tweede generatie zonder licht
halleluja voor de concentratie
en de ernst haar toegedicht