Middenstandsmilieu


scheve huisjes van de grutter
verleppen alhier onder struweel
van uitgebloeid fluitenkruid
in een bloembak zonder bakmeel
knaagtandjes peperen de kruidenier
muisjes’ ontrouw aan merken