Voorstelling


'Het element beweging kan men zich voorstellen als een raderwerk waarin biotische en abiotische elementen elkaar beïnvloeden, en dat raderwerk heeft invloed of gevolg op het evenwicht in de ecologie. Het element evenwicht kan men zich voorstellen als een weegschaal waarvan de stand bepaald wordt door dynamische processen in het raderwerk.'