Sukkelaars


wat kan in dit grijze land
nog flitsen behalve de camera
die ieders snelheid beperkt
tot norm van grijze instanties
honderd! wie kan nog zonnig
spreken van snelweg of spitsbus
of spoedklus of noodgang
– en dertig in de stad