Vrij beroep


Gouda - De eerste Engelse pijpmaker begon zijn bedrijf in 1617. Gouwenaars leerden het vak van hem en van landgenoten die spoedig na hem kwamen. Pas in 1641 overvleugelden de Goudse pijpmakers de Engelse. Zij vroegen toestemming om een gilde op te richten en de Engelsen daarvan uit te sluiten. Het stadsbestuur kwam met een compromis. Het gaf wel een reglement uit, maar liet de beoefening van het ambacht vrij.