Nuances


"Veel problemen die mensen tegenkomen, hebben te maken met iemands achtergrond. Van elkaars achtergrond en beweegredenen kun je veel opsteken. Ik heb ruim 20 jaar in verschillende buitenlanden gewoond en ervaren dat er meer nuances zijn dan je in Nederland meekrijgt."