IJdelheid


tussen de tomatenkassen
'geborgen in het geheim god'
zakt de volkshuisvester
'met open ogen en oren'
ridder in de orde van
en ereburger van gouda
'voor zijn naasten en de wereld
om hem heen' in de grond
was niet alles ijdelheid
gefreesd in grijze steen