Bij me revers


daar %$@#*/!&* fak je me
op het punt van afslaan
bij me ontcijferde revers
daar in de uitgelezen bocht
waar ik me acht om sla
zonder handsfree grip
in me verdachte kraag