Des te voorzichtiger


'In elk gerechtelijk vonnis valt het terug te lezen: juist bij een onoverzichtelijke verkeerssituatie rust op de automobilist extra verantwoordelijkheid om het rijgedrag aan te passen. Populair gezegd: hoe meer bomen, struiken, verkeersborden, huizen of straatmeubels in de weg staan, des te voorzichtiger dient de automobilist te rijden.'