Ons gedrag


'Wanneer we de waarden van onze omgeving volledig hebben geïnternaliseerd dan worden die waarden zo eigen dat we volledig gemotiveerd zijn om dingen te doen die in overeenstemming zijn met deze waarden. Deze geïnternaliseerde motivatie is instrumenteel: we benutten hem om opbrengsten te krijgen die we ten diepste belangrijk vinden. Wanneer we dingen doen die in overeenstemming zijn met deze geïnternaliseerde waarden dan is ons gedrag integer.'