Oriënteren


"Eensgezind scheiden is een kwestie van voorbereiding, het beste kan men zich afzonderlijk oriënteren en bepalen wat ieders mogelijkheden zijn, zo kan ieder rekening houden met de eigen financiële armlengte en binnen deze beperking zoeken naar een woning om te gelegener tijd te betrekken met een gelijkgestemde partner."