Gefopt!


De beste stuurlui houden koers
op goederede en dukdalven.

De geus verraadt geen waterlander.

We meren min of meer te zamen
haar majesteits oorlogsbodem aan.

Het opgewonden brilletje blij.

De koning te rijk strijkt le Duc d’Albe
de fok zeewaardig op zijn lazerij.