Tegen verwachting


"Was het niet te verwachten geweest, dat met het heengaan van de Afgescheidenen en de Dolerenden, ook het pleidooi voor kerkherstel zou zijn verstomd? Lag het niet voor de hand, dat er voor een eenzame roepende in de woestijn die in de Nederlandse Hervormde Kerk nog wilde opkomen voor vernieuwing van het kerkelijk leven, geen weerklank meer was, toen alle belijdenisgetrouwen buiten de muren van de vaderlandse kerk een onderkomen leken te hebben gezocht in eigen kerkverbanden? Was het niet vanzelfsprekend, dat - om met Abraham Kuyper te spreken - in de Nederlandse Hervormde Kerk slechts Jan Rap en zijn maat overbleven en dat dan voorts die kerk met hen een langzame dood zou sterven?"