Kierbesluit


'Ik snap de onrust, maar volgens mij is het nergens voor nodig', zegt de heemraad. 'We hebben een zoutgrens van 100 milligram gesteld en die grens wordt continu gemonitord. Als de 100 milligram dreigt te worden overschreden, gaat de kier dicht. Dat hebben we geborgd in een protocol. Natuurlijk kun je het zout niet uit het gebied spoelen, maar de concentratie is bij het sluiten nog onder de gestelde grens en zal niet hoger worden.'