Bizarre feiten


Het schrijven over de Doechoboren stelt aan de zelfbeheersing van een historicus zware eisen, vooral voor de periode na 1900. Hij komt bizarre feiten en handelingen tegen, die een moderne, rationalistisch denkende mens ridicuul en absurd toeschijnen. Een geschiedschrijver mag echter nooit uitlachen, doch moet voor de handelende personen steeds begrip tonen, hoe zonderling hun gedachten en handelingen dan ook mogen geweest zijn. (Pavel Opršal, 1923)