Haasje


Niet alle renners ontvallen
het hazenleger verschrikt

de kop verschoten als lijf
verstijfd van lood geknikt

niet alle lopers ontwaken
het hazenslaapje dood.