Klaar


345

takken hadden twijgen

447

al in de

433

on

124

geharkte grond

379

waarop hun huis

89

stond.

427

klaar als

188

de kinderen ergens

512

op de scholen warenW I T T E N 1575 - Dieuwke Winsemius, Op goed geluk