Vergeet-mij-niet


Op de steppe en in het oerwoud
jagen zij het zwakke na, het oudste,
jongste en het manke. Wat achterblijft

gaat er hardvochtig aan. Zo doden zij
de wisse fauna volgens theorieën fit.
Ze jagen naar hun carnivore aard

het leven bloeiend. Hun doelwit,
ongewapend, rest een bloedrood schild
met blinkend goud ter nagedachtenis.