Door intuïties


Dat immense balken- en lattenwerk der begrippen, waar de behoeftige zich aan vastklampt om zich zo door het leven heen te kunnen slaan, is niet meer dan een steiger en speelgoed voor de meest vermetele kunststukjes voor het bevrijde intellect: en als het al die dingen kapotslaat, door elkaar gooit, ironisch weer in elkaar zet, het vreemdste parend en het naaste scheidend, dan demonstreert het daarmee dat het dat redmiddel van de behoeftigheid niet nodig heeft, en dat het nu niet door begrippen maar door intuïties wordt geleid. (Friedrich Nietzsche 1873, gepubliceerd 1973)