Superpositie


"In dit ontwerp wordt rekening gehouden met hoe de infrastructuur beleefd wordt vanaf zowel de weg als vanuit het landschap. Doelstelling daarbij is de superpositie van een heldere verkeerssituatie en de beleving van het landschap vanaf de weg en van de architectuur van de eventuele kunstwerken en daar waar mogelijk een handhaving, versterking of herstel van de structuren van het landschap."