Restzetels


Gouda - Restzetels worden hier als volgt toegewezen. Eerst wordt voor alle partijen berekend hoeveel stemmen per zetel op een partij zouden zijn uitgebracht als die partij één zetel extra zou krijgen. De uitkomsten van deze berekening worden naar grootte gerangschikt. De eerste restzetel gaat naar de partij met het hoogste gemiddelde. Daarna wordt voor deze partij opnieuw berekend wat het gemiddelde is, uitgaande van het aantal volle zetels, de toegewezen restzetel en één extra zetel. Als er nog een restzetel toe te wijzen is, gaat deze naar de partij die nu het hoogste gemiddelde heeft. Zo gaat het tot alle zetels toegewezen zijn.