Sommige doelstellingen


"Het damhert zal in Nederland snel in aantal toenemen. Het is in principe in staat om overal in Nederland voor te komen. Zelfs in stedelijke omgeving. Centrale vraag is daarom of we dat willen. Willen we wel damherten in gebieden met kapitaalsintensieve landbouw? Willen we damherten in de buurt van infrastructurele knooppunten? Is de aanwezigheid van damherten niet strijdig met sommige doelstellingen in het natuurbeheer?"