ABC


'De cursisten leren stapsgewijs schrijven aan de hand van speciaal voor dit doel ontworpen blokschrift. Ze bestuderen en oefenen de vormen en schrijfrichting van alle letters en ontwikkelen een handschrift dat gemakkelijk te schrijven en goed leesbaar is. Een goede schriftbeheersing is de basis voor het verdere alfabetiseringsproces.'