Diederich verloor


83

Diederich verloor

243

maar niet zonder

50

democratie,

29

! Hij moest duelleeren!

65

Diederich met

60

tranen.

267

Plotseling viel

339

de sociaal-demo-

271

op zijn buik.W I T T E N 1437 - Heinrich Mann, De onderdaan