Handyman


Hoe warm het is en welke afstand ik nog heb te gaan, ik zal het heus ver schoppen. Zelfs tijdens mijn passage van de winkelstraat blijf ik steeds aan de bal. Het shoppen zelf is een wat dribbeliger kwestie, dat vergt meer handigheid. Dan kop ik soms om kledingrekken heen of pass ik langs een passpiegel om mij het voorzetje te gunnen waaruit ik vaardig scoor.