Deze ontremming


'Gedragsverandering bij gebruik van alcohol varieert van heel vrolijk (goede dronk) tot melancholiek of agressief (slechte dronk). Ethanol of alcohol is een dempende stof. In het begin van de vergiftiging die men dronkenschap noemt worden vooral de remmende zenuwcellen gedempt. De gebruiker ervaart deze ontremming als aangenaam. Anderen zullen het decorumverlies en het al te nadrukkelijk aanwezig zijn vaak juist storend vinden.'