Lengteas


Gouda - Een langgraf is een type waarvan maar één exemplaar in Nederland bekend is: hunebed D43 bij Emmen. Andere exemplaren liggen in Noord-Duitsland, bij Wildeshausen. Het Nederlandse langgraf dateert van ongeveer 3000 voor onze jaartelling. Het is veertig meter lang en zes meter breed. Uit onderzoek blijkt dat het in fasen is gebouwd. De noordelijk grafkelder het eerst, de andere enige tijd later. In de laatste fase werd de steenkrans in de richting van de lengteas uitgebreid.