Aapjes


Er is een uitdrukking van wijsgeer Confucius die leefde van 551 tot 479 voor Christus in China. Hij zegt tegen zijn leerlingen: "Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met de welvoeglijkheid". Deze uitdrukking komt overeen met het symbool van de aapjes die wij meestal 'horen, zien en zwijgen' noemen, maar waarvan één de oren en een ander de ogen dicht houdt. De derde zwijgt daadwerkelijk.