Op jacht


143

langs de groene oever van

273

het

193

blanke

275

water

195

op jacht gaan, ofschoon

188

Geleidelijk

45

het onderweg aflegt,

190

naar een zeker doel,

166

tehuis.W I T T E N 1406 - A. B. Guthrie Jr., De trek naar het westen