Herbronnen


Aan het einde van de Vlamingstraat stond een poort, bekend als de Vlamingspoort. In de stadsrekening van 1411 staat ‘vesten by 't Vlamingxpoortgen’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 51). In deze post wordt ook een harkier vermeld, die bij de Vlamingspoort stond. Dit was het rondeel dat in het begin van de negentiende eeuw door Cornelis Borsteegh (1773-1834) in beeld is gebracht. Omstreeks 1504 werd de poort Schutters- Doelen- of Clovenierspoort genoemd naar de doelen die langs de Vest lagen (Scheygrond, Straten, 1981, 390). In 1574 werd de poort ‘Verraderspoortje’ genoemd (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 52). De poort gaf tot 1574 toegang tot een brug en later tot een veer. De toren werd in 1778 afgebroken (Pot, Vestingstad, 1950). (C.J.W. Akkerman, 2001)