Zienswijzen


"Veel particulieren en organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te brengen op de plannen voor dit windpark. Bij het sluiten van de ter inzagelegging van de voorlopige vergunning waren 306 zienswijzen binnengekomen. Het aantal unieke zienswijzen bedroeg 182. Een aantal indieners gebruikten namelijk door organisaties voorbereide formulieren. Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming."