Draadje


Er zit een draadje los, de scheppers
hebben zulk ingewikkeld werk geleverd
dat een geringe slordigheid volstaat

om mijn fragiele hoofdstructuur voor
uren lam te leggen, mijn lotsverbond
met belvriendinnen te breken, futiele

geluiden voort te brengen, en vlokjes 
in de plaats van beeld te sneeuwen.
Aansluiting schreeuw ik, maar ze turen.