Feestelijke dagen


Op feestelijke dagen guller
van overlopend gemoed
schenken we elkaar en onszelf

de weelde van overtollig plezier
belevenissen als er zijn

consumeren potverteren opmaken
hamsteren inslaan kopen verbruiken
verbrassen verkwisten verspillen verzwijnen
erdoorheenjagen te grabbel gooien.