Girl Science Day 2016


Als de brug en het meisje
op hun standpunt blijven
de lantaarn geen licht werpt
op weerkaatsing of realiteit

is het dan geen uitdaging

om een beredeneerde gooi
te doen naar hun onderlinge
verhouding of andersom
zou je niet bij zichtbaar gebrek

aan een leuke opgave

bij benadering de relatie
berekenen van ongelijksoortige
lichamen die samenkomen
in een gespiegelde conjunctuur.