Ingewanden


Onder alle de verschijnzelen welke de natuurlijke historie aanbied, is 'er geene die de oplettenheid van haare onderzoekers meer na zig heeft getrokken, dan de verbaazende menigte van vreemde lighaamen, die in de ingewanden der aarde beslooten, en op deszelfs oppervlakte verspreid zijn; om te kunnen verklaaren, hoedanig die zelfstandigheden gemeenlijk aan andere rijken toebehoorende, om zo te spreeken, als uit haar huisgezin zijn gerukt, om naar het mineralische rijk overgebragt te worden, hebben zij onderstellingen gemaakt, en gissingen gevormt, die de eene wel waarschijnlijker als de andere, egter de zaak niet beslist: (M. Noel Chomel e.a., 1769)