Insecten


‘Het motto van het boek wordt genoemd aan het begin van het boek, voor het eigenlijke verhaal begint: Citaat (p.16): 'Noi tutti siamo esiliati, viventi entro le cornici di uno strano quadro. Chi sa questo, vive da grande. Gli altri sono insetti.' 'Wij zijn alle bannelingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.' - Leonardo da Vinci (in een brief aan Gabriele Piccolomini)’