Nog fris


Waar lage gloed nevelvlekken maakt schijn
het kind hindert flitslicht gaten slaat en straten

in onwerkelijke staat laat blaken of er vocht
op lappen halfdoorzichtig vloeipapier beslaat

hij boterhamzakjes met een oliefilm aantast mat
glas met kwakken paarlemoer besmeurt naakt

en onbetamelijk en jij gevangen in die schijn
van klaarte stekeblind – tocht verderop de schaduw.