Kritische drempel


Gouda - Visual tree assessment kortweg VTA is een methode om de veiligheid van bomen te controleren. Volgens de methode kunnen (interne) gebreken ontdekt worden aan de hand van een visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert men dus uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte. Nader aanvullend onderzoek, dat buiten de VTA-inspectie valt, kan de interne degradatie van de boom verduidelijken. Dit gebeurt met de tomograaf, de resistograaf en de penetrometer. Zo kan men zien of de kritische drempel voor aanvaardbaar risico niet overschreden wordt.