Zekere mate van ernst


'Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit zijn enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag. Het doel van een genootschap wordt door de leden altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en hang naar decorum voort.'