Directie richtlijnen


Richtlijnen Directie Bruggen voor het ontwerpen van betonnen kunstwerken (versie 2). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bruggen (RWS, BR), Normalisatie Commissie [Voorburg] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bruggen (RWS, BR) 1990, 58 p., fig., tab. (Rapport Normalisatie Commissie; 14)