Transparantie


"De ergernis onder verladers over de toeslagen die rederijen in rekening brengen is groot en begrijpelijk. Toch is het redelijk dat de carriers bijvoorbeeld de gestegen brandstofprijzen doorbelasten aan hun klanten. Daar zit hem dan ook niet echt de kneep. Het gaat om de transparantie. Als verladers het hoe en waarom van een toeslag maar doorgronden. Dan zullen ze hem, hoe vervelend ook, waarschijnlijk wel accepteren."