Afkoelingsperiode


'U heeft het recht de aankoop zonder opgave van redenen ongedaan te maken gedurende 14 dagen. Deze afkoelingsperiode gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u. U bent verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate geopend of gebruikt zijn voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.'