Openlijk corrupt


Waar vrijheid te koop is, heersen machtsmisbruik en afpersing. Waar rechten handel zijn en deugden koopwaar, tiert het ongebreidelde kapitalisme. Daar is politiek verworden tot cynisme en rechtspraak koehandel. Wee het land, wee de bevolking waar het aanzetten tot corruptie onbestraft blijft, waar de rechteloosheid openlijk wordt gepropageerd.