Andere ogen


Er tranen verloren knikkers, drijft hitte
van tot kaas versmolten zon. Glazen bollen
voorspellen toekomst uit een verleden

van ledige verte: woestijnen en wildparken,
savannes hier in het voorbijgaan. Droefenis
spiegelt in tropische schijn - de mijne.

Andere ogen met de nietsziende blik van
vooruitgang: oppervlak dat licht breekt.