Beschermd


'De staatssecretaris en de minister, overwegende, dat de bij de samenvloeiing van de Gouwe en de Hollandse IJssel tot ontwikkeling gekomen handelsstad Gouda een patroon van pleinen, straten en grachten bezit, gekenmerkt door het beloop van de Gouwe en door de driehoekige vorm van de Markt op het ontmoetingspunt van twee verkavelingsrichtingen; dat dit gebied in de gemeente Gouda, in samenhang met de historische bebouwing, de inrichting van de grachtprofielen en de aan de buitenzijde van de singels ontstane schil van bebouwing, een beeld oplevert dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en het karakter ervan; besluiten: dit gebied in de gemeente Gouda aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.'